Sản phẩm phổ biếnXem Thêm

Thiết bị phòng thí nghiệm

Benchtop Chillers LM

Thiết bị ngành dược phẩm

Tủ sấy Shellab SMO5 141L

Hãng CapitalBio

Máy quang phổ CapitalBio

Thiết bị sơn phủXem thêm

thiết bị môi trườngXem thêm

Dung dịch chuẩn

Dung dịch chuẩn Horiba

Thiết bị bao bìXem thêm