Monthly Archives: Tháng Chín 2017

Tầm quan trọng của pH trong ao nuôi tôm cá

Tầm quan trọng của pH trong ao nuôi tôm cá

Tầm quan trọng của pH trong ao nuôi tôm cá pH trong ao nuôi tôm cá 1. pH là gì? – pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion hiđrô (H+) trong dung dịch. – Trong thực tế, pH nước có thể nằm trong khoảng từ 0 – 14 và được chia […]

Bóng đèn D65 trong tủ so màu vải Tilo

Bóng đèn D65 trong tủ so màu vải Tilo

Bóng đèn D65 trong tủ so màu vải Tilo Bóng đèn D65 giả lập ánh sáng ban ngày (day light) theo tiêu chuẩn so màu 1. Giới thiệu về phương pháp so màu: – Để tránh sự nhầm lẫn trong việc kiểm tra và đánh giá màu sắc của các sản phẩm như: vải, nhựa, […]

Tìm hiểu về phép thử Jartest trong xử lý nước thải

Tìm hiểu về phép thử jartest keo tụ tạo bông trong xử lý nước thải

Phép thử Jartest trong xử lý nước thải Phép thử Jartest trong xử lý nước thải bằng hóa lý (keo tụ tạo bông) 1. Tìm hiểu về keo tụ tạo bông và phép thử Jartest:   1.1. Phương pháp hóa lý keo tụ tạo bông và phép thử Jartest trong xử lý nước thải: – […]