Monthly Archives: Tháng Mười 2017

Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl

Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl

Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl phổ biến 1. Giới thiệu về phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl: – Phương pháp chưng cất Kjeldahl là phương pháp cổ điển và phổ biến nhất được sử dụng để phân tích hàm lượng nito cũng như protein trong sản phẩm. – […]

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP DUMAS VÀ PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

So sánh phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP DUMAS VÀ PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL So sánh phương pháp phân tích Nito: phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl 1.TẠI SAO PHẢI PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NITO HOẶC PROTEIN THÔ: – Theo tiêu chuẩn TCVN hiện nay sử dụng 2 phương pháp phân tích hàm lượng nito hoặc protein thô là […]

Thiết bị cần dùng trong ngành sơn, mực in

Thiết bị cần dùng trong ngành sơn, mực in

Thiết bị cần dùng trong ngành sơn, mực in 1. Thiết bị cần dùng trong ngành sơn, mực in: – Dưới đây là danh sách các thiết bị cần dùng trong phòng thí nghiệm của ngành sơn, mực in và vật liệu phủ: Máy so màu (Different colorimeter) Máy đo độ bóng (Glossmeter) Tủ so […]

Sự khác biệt giữa máy so màu và máy so màu quang phổ

Máy so màu và máy so màu quang phổ

Sự khác biệt giữa máy so màu và máy so màu quang phổ Máy so màu và máy so màu quang phổ (Colorimeter & Spectrophotometer) 1. Công dụng của máy so màu và máy so màu quang phổ: – Máy so màu và máy so màu quang phổ đều có chung 1 công dụng đó […]