Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI CHUẨN BỊ MÀNG FILM ƯỚT

Việc đo chính xác và đáng tin cậy của sơn và chất phủ đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ độ dày thực tế (không phải độ dày giả định) của màng khô hoặc ướt.