Phương pháp đo độ dày màng sơn

Phương pháp đo độ dày màng sơn

0
Phương pháp đo độ dày màng sơn ướt và màng sơn khô

Phương pháp đo độ dày màng sơn

Phương pháp đo độ dày màng sơn theo TCVN 9760:2013; ISO 2808:2007

Paints and varnishes – Determination of film thickness

Trước khi chúng ta tìm hiểu về phương pháp đo độ dày màng sơn thì chúng ta cần tìm hiểu một số thuật ngữ sau:

1. Một số thuật ngữ và định nghĩa được nêu trong ISO 4618:

Nền (substrate): Bề mặt mà vật liệu phủ được sơn hoặc sẽ được sơn.

Lớp phủ (coating): Các lớp liên tục được hình thành từ việc sơn một hoặc nhiều lớp vật liệu phủ lên nền.

Độ dày màng (film thickness): Khoảng cách giữa bề mặt của màng và bề mặt của nền.

Độ dày màng ướt (wet-film thickness): Độ dày của vật liệu phủ ướt vừa mới được sơn, được đo ngay sau khi sơn.

Độ dày màng khô (dry-film thickness): Độ dày của lớp phủ còn lại trên bề mặt khi lớp phủ khô hoàn toàn.

Một số thuật ngữ của ISO 4618 về phương pháp đo độ dày màng sơn
          Một số thuật ngữ của ISO 4618 về phương pháp đo độ dày màng sơn

2. Các phương pháp đo độ dày màng sơn ướt:

Có 2 phương pháp đo độ dày màng sơn ướt là:

– Phương pháp cơ học:

– Phương pháp khối lượng

Tuy nhiên, thông thường người ta sẽ sử dụng phương pháp cơ học để đo độ dày màng sơn ướt vì nó đơn giản và dễ sử dụng.

Xem thêm: Cách đo độ dày màng sơn ướt

Phương pháp đo độ dày màng sơn ướt dạng bánh xe
                                                  Phương pháp đo độ dày màng sơn ướt dạng bánh xe

3. Các phương pháp đo độ dày màng sơn khô:

Có 3 phương pháp đo độ dày màng sơn khô là:

– Phương pháp cơ học: trắc vi kế

– Phương pháp khối lượng

– Phương pháp quang học:

Thông thường người ta sẽ sử dụng phương pháp quang học để đo độ dày màng sơn khô.

Máy đo độ dày màng sơn khô Sheen 202 dạng cắt mẫu
 Máy đo độ dày màng sơn khô Sheen 202 dạng cắt mẫu

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ms. Yến – 094 936 0692 (Zalo)

Skype: citiyeudau

Email: Yenluu010@gmail.com

Web: https://chobuonvn.com/

 

KHÔNG CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI BÌNH LUẬN