Hãng 3NH  sản xuất tại Trung Quốc cung cấp bao gồm những sản phẩm sau:

-Hãng 3NH dòng máy so màu gồm:

Máy so màu NH310, Máy so màu NH300. Máy so màu NS800, Máy so màu NS810. Máy so màu nước NR110, máy so màu NR200, máy so màu NR145. Máy so màu NR20XE, máy so màu NR60CP. Phụ kiện máy so màu…

-Hãng 3NH dòng máy đo độ bóng gồm:

Máy đo độ bóng 1 góc 60 NGH60, 3 góc NGH268, 2 góc NHG26, 2 góc NHG68