Hãng Adam chuyên cung cấp các loại cân điện tử, cân kỹ thuật, cân sấy ẩm. Sử dụng trong phòng thí nghiệm các công ty trong lĩnh vực thực phẩm, thuỷ sản, dược phẩm …