Dung dịch chuẩn

Dung dịch chuẩn Horiba

Hãng Horiba

Máy đo pH 11 Horiba

Hãng Horiba

Máy đo pH 22 Horiba

Hãng Horiba

Máy đo pH 33 Horiba

Hãng Horiba

Máy đo pH D-71A-S