Hãng Htek Instrument sản xuất Trung Quốc

Hãng Htek Instrument chuyên cung cấp các Máy phân tích thành phần kim loại theo tiêu chuẩn RoHS. Máy phân tích chất lượng vàng. Máy xác định tuổi trang sức, vàng bạc đá quý. Máy phân tích kim loại trong sản phẩm…