Hãng Nippon Denshoku – Nhật Bản

Hãng Nippon Denshoku sản xuất tại Nhật Bản. Cung cấp: máy so màu, máy đo độ bóng, máy đo độ đục bao bì, máy đo Haze…

Hãng Nippon Denshoku

Máy so màu OIL 1 Nippon Denshoku