Hãng PolyScience

6000 Series Chiller

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt 10L

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Hãng PolyScience

Benchtop Chiller

Hãng PolyScience

Máy Sous Vide nấu ăn

Hãng PolyScience

MX Immerscion Circulator

Hãng PolyScience

Portable Chillers DuraChill

Hãng PolyScience

Recirculating Coolers