Hãng VELP – cung cấp máy chưng cất đạm, máy phá mẫu, máy khuấy từ, máy đo BOD, máy phân tích COD, máy đồng hóa…

Hãng Velp

Máy khuấy ES