Thiết bị môi trường

Thiết bị môi trường bao gồm:

Máy đo pH, Oxi, TDS, ORP, ion. Máy ép bùn, Test kit Sera

Hãng PolyScience

6000 Series Chiller

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Hãng PolyScience

Benchtop Chiller

Thiết bị môi trường

Chiller PolyScience

Thiết bị môi trường

Chillers & Coolers