Thiết bị môi trường cung cấp test kit môi trường, máy phân tích chỉ tiêu nước như pH, DO, độ dẫn, TDS, ORP, độ mặn, ion Natri, Kali, Nitrate, Phosphate, Máy phân tích đạm, Máy khuấy đũa, Máy khuấy từ gia nhiệt, Máy test Phèn, Máy ép bùn, cột lọc, Màng lọc MBR…

Hãng PolyScience

6000 Series Chiller

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Hãng PolyScience

Benchtop Chiller

Thiết bị môi trường

Chiller PolyScience

Thiết bị môi trường

Chillers & Coolers