Thiết bị môi trường

Thiết bị môi trường bao gồm:

Máy đo pH, Oxi, TDS, ORP, ion. Máy ép bùn, Test kit Sera

Hãng PolyScience

6000 Series Chiller

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Hãng PolyScience

Benchtop Chiller