Hãng Thermo Fisher Scientific

Máy đo độ đục AQ4500 ORION

Hãng Thermo Fisher Scientific

Máy quang phổ UV-VIS 7000 8000 ORION