Thiết bị ngành bao bì cung cấp máy đo lực xé rách, máy kéo đứt, máy đo lực ma sát, máy đo độ rò rỉ khí, máy nén thùng carton, máy đo độ truyền ánh sáng, máy so màu…

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Hãng Tilo

Bóng đèn D54