Vật tư tiêu hao ngành bao bì là Tấm cao su, Tấm nhôm chuẩn, phụ kiện sử dụng kèm theo…