Thiết bị ngành dệt nhuộm cung cấp máy so màu, máy phân tích màu quang phổ, bóng đèn so màu, máy đo pH, máy đo độ xoắn sợi chỉ, máy đo lực xé rách vải, máy kiểm tra độ bền màu vải…

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt 10L

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Hãng Tilo

Bóng đèn D54