Thiết bị ngành dệt nhuộm cung cấp máy so màu, máy phân tích màu quang phổ, bóng đèn so màu, máy đo pH, máy đo độ xoắn sợi chỉ, máy đo lực xé rách vải, máy kiểm tra độ bền màu vải…

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt 10L

Hãng Tilo

Bóng đèn D54

Hãng Brookfield

Máy đo độ nhớt BF35

Hãng Brookfield

Máy đo độ nhớt DV2T