Thiết bị ngành dược phẩm cung cấp logger kiểm định hiệu chuẩn nhiệt độ sản phẩm, tủ ấm, tủ sấy, máy chưng cất đạm, máy phá mẫu, bể điều nhiệt tuần hoàn, Chiller làm lạnh…

Bể điều nhiệt

6000 Series Chiller

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt 10L

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt thép

Bể điều nhiệt

Bể ổn nhiệt PolyScience

Bể điều nhiệt

Benchtop Chiller

Hãng Tilo

Bóng đèn D54

Bể điều nhiệt

Chiller PolyScience

Thiết bị môi trường

Chillers & Coolers

Hãng Brookfield

Cone & Plate Brookfield

Hãng Ellab

Data Logger Ellab

Dung dịch chuẩn

Dung dịch chuẩn Horiba