Thiết bị ngành dược phẩm cung cấp logger kiểm định hiệu chuẩn nhiệt độ sản phẩm, tủ ấm, tủ sấy, máy chưng cất đạm, máy phá mẫu, bể điều nhiệt tuần hoàn, Chiller làm lạnh…

Hãng PolyScience

6000 Series Chiller

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt 10L

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Thiết bị ngành dược phẩm

Bể điều nhiệt tuần hoàn MX PolyScience

Hãng PolyScience

Benchtop Chiller

Hãng Tilo

Bóng đèn D54

Thiết bị môi trường

Chiller PolyScience

Thiết bị môi trường

Chillers & Coolers

Hãng Brookfield

Cone & Plate Brookfield

Hãng Ellab

Data Logger Ellab