Thiết bị ngành thực phẩm kiểm tra các chỉ tiêu trong thực phẩm như máy so màu, máy phân tích đạm, máy phân tích cấu trúc thực phẩm, máy đo pH, máy đo hàm lượng ion, máy đo độ nhớt…

Hãng PolyScience

6000 Series Chiller

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt 10L

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Thiết bị ngành dược phẩm

Bể điều nhiệt tuần hoàn MX PolyScience

Hãng PolyScience

Benchtop Chiller

Thiết bị môi trường

Chiller PolyScience

Thiết bị môi trường

Chillers & Coolers

Hãng Brookfield

Cone & Plate Brookfield

Hãng Ellab

Data Logger Ellab