Thiết bị ngành thực phẩm kiểm tra các chỉ tiêu trong thực phẩm như máy so màu, máy phân tích đạm, máy phân tích cấu trúc thực phẩm, máy đo pH, máy đo hàm lượng ion, máy đo độ nhớt…

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt 10L

Bể điều nhiệt

Bể ổn nhiệt PolyScience

Thiết bị môi trường

Chillers & Coolers

Hãng Brookfield

Cone & Plate Brookfield

Dung dịch chuẩn

Dung dịch chuẩn Horiba