Thiết bị ngành thực phẩm kiểm tra các chỉ tiêu trong thực phẩm như máy so màu, máy phân tích đạm, máy phân tích cấu trúc thực phẩm, máy đo pH, máy đo hàm lượng ion, máy đo độ nhớt…

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt 10L

Thiết bị môi trường

Chillers & Coolers