Thiết bị ngành thực phẩm

Thiết bị ngành thực phẩm chuyên cung cấp các sản phẩm sau:

Máy chưng cất đạm Kjeldahl, máy phá mẫu, bể điều nhiệt.

Máy quang phổ so màu, cân kỹ thuật, thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ

Máy đo cấu trúc thực phẩm, máy đo độ lưu biến …

Hãng PolyScience

6000 Series Chiller

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt 10L

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Thiết bị ngành dược phẩm

Bể điều nhiệt tuần hoàn MX PolyScience