Thiết bị ngành thủy sản

Thiết bị ngành thuỷ sản cung cấp bao gồm:

Máy đo pH, Oxi, TDS, ORP, ion. Test kit Sera

Hãng PolyScience

6000 Series Chiller

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt 10L

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Thiết bị ngành dược phẩm

Bể điều nhiệt tuần hoàn MX PolyScience