Thiết bị nhà hàng cung cấp máy tạo khói, súng khói, gỗ tạo mùi hương, bát úp thủy tinh, bát úp nhựa, nước tạo bong bóng khói…

Gỗ tạo mùi hương

Gỗ hương Cherry hãng Anchor Chef

Gỗ tạo mùi hương

Gỗ hương Sồi hãng Anchor Chef