Thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản cung cấp cân điện tử, cân phân tích, kính hiển vi, máy lắc, cô quay chân không, máy cất nước, Micropipet, Máy đọc Elisa, Máy khuấy và các thiết bị vật tư phòng thí nghiệm khác.

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt 10L

Thiết bị phòng thí nghiệm

Benchtop Chillers LM

Thiết bị phòng thí nghiệm

Benchtop Chillers LS

Thiết bị phòng thí nghiệm

Benchtop Chillers MM

Thiết bị môi trường

Chillers & Coolers

Thiết bị phòng thí nghiệm

Khúc xạ kế để bàn RX-5000α