Bút thử Corona hãng Arcotest

Bút thử Corona hãng Arcotest được kiểm tra nhanh chóng, chính xác năng lượng bề mặt của sản phẩm. Đặc biệt hữu ích trong việc in ấn, bám dính, thấm ướt…