Máy đo oxi Eutech DO 450

Máy đo oxi Eutech DO 450 là máy đo oxi hòa tan cầm tay model mới của hãng Eutech được sản xuất năm 2014-2015. Máy đo oxi hòa tan DO 450 đo được cả oxi hòa tan và nhiệt độ.