Bể ổn nhiệt PolyScience

Bể ổn nhiệt PolyScience hay còn gọi là bể điều nhiệt được sử dụng để ổn nhiệt trong các thí nghiệm như ủ, làm bất hoạt, ngưng kết cũng như hầu hết các dược phẩm, huyết thanh, y sinh học và các thí nghiệm khác