Điều khiển nhiệt độ MX

Điều khiển nhiệt độ MX hãng PolyScience là thiết bị được tích hợp đầy đủ tính năng để điều khiển nhiệt độ, độ chính xác tới 0.07 độ C, cao nhất tới 135 độ C