Máy đo độ bóng bề mặt nhỏ IQ Flex 20 hãng Rhopoint

Máy đo độ bóng bề mặt nhỏ IQ Flex 20 hãng Rhopoint. Với đầu điện cực rời có thể đo được rất nhiều mẫu có diện tích bề mặt nhỏ. Đặc biệt còn thay thế được.