Cốc đo độ nhớt số 2 hãng Rigosha

Cốc đo độ nhớt số 2 hãng Rigosha thuộc loại cốc đo độ nhớt Zahn Cup. Hãng Rigosha cho ra đời cốc đo độ nhớt từ số 2 tới số 6 với độ chính xác rất cao, tốt.