Bóng đèn D65 Philips

Bóng đèn D65 Philips (Philips D65Tube) là bóng đèn so màu giả lập nguồn ánh sáng tự nhiên của hãng Philips được dùng để so màu vải, nhựa, dệt nhuộm, gốm sứ.