Bóng đèn so màu D65

Bóng đèn so màu D65 được giả lập nguồn sáng để so màu cho các sản phẩm vải, bao bì, nhựa, giấy… Bóng đèn so màu có thể dùng riêng hoặc lắp vào máy so màu. Có công tắc riêng trên tủ so màu và có bộ đếm giờ. Giả lập nguồn sáng chính xác cho phép so sánh màu sắc giữa các sản phẩm một cách rõ nét.