Tủ so màu Tilo T60

Tủ so màu Tilo được thiết kế để chuyên so màu cho các sản phẩm may mặc, giấy, nhựa, gốm sứ và sử dụng được rất nhiều mẫu khác nhau. Tủ so màu Tilo model T60 sử dụng 4 nguồn sáng như D65, TL 84, UV và bóng F. Các nguồn sáng được giả lập ánh sáng thực tế để so màu chính xác hơn.