Cốc đo tỷ trọng nén BEVS2103 hãng BEVS

Cốc đo tỷ trọng nén BEVS2103 hãng BEVS (Pressure Density Cup) thể tích 100ml, áp suất nén lên tới 10 bar. Cho phép kiểm tra mật độ mẫu với độ chính xác cao.