Cốc kiểm tra độ thấm nước màng BEVS 1122 hãng BEVS

Cốc kiểm tra độ thấm nước màng BEVS 1122 hãng BEVS là thiết bị không thể thiếu trong phòng kiểm tra chất lượng sơn, mực in, vật liệu phủ, chất bám dính…