Cốc đo độ nhớt ISO Cup hãng BEVS

Cốc đo độ nhớt ISO Cup hãng BEVS (BEVS 1106) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 2431 và ASTM D5125. Cốc đo độ nhớt sử dụng rộng rãi trong ngành sơn, mực…