Dụng cụ kiểm tra độ bám dính BEVS2203 hãng BEVS

Dụng cụ kiểm tra độ bám dính BEVS2203 hãng BEVS (Multi Hatch Gauge) thiết kế thước cắt, bên trên bề mặt sẽ có các đường cắt có khoảng cách là 1-1.5-2-3mm.