Dụng cụ kiểm tra độ cứng lớp phủ BEVS1303 hãng BEVS

Dụng cụ kiểm tra độ cứng lớp phủ BEVS1303 hãng BEVS được sử dụng để đánh giá khả năng chống lõm của lớp phủ, có thể biến dạng từ đó xác định độ cứng lớp phủ