Máy kiểm tra độ bóng 3 góc BEVS1503 hãng BEVS

Máy kiểm tra độ bóng 3 góc BEVS1503 hãng BEVS (Trung Quốc) đo được mẫu có độ mờ tới độ bóng cao. Phù hợp sử dụng trong phòng sản xuất và phòng thí nghiệm