Tấm nền kiểm tra độ cứng lớp phủ BEVS1321 hãng BEVS

Tấm nền kiểm tra độ cứng lớp phủ BEVS1321 hãng BEVS dùng để làm nền cho các dụng cụ đo độ cứng hoặc máy đo độ cứng, giúp kiểm tra chính xác độ cứng lớp phủ.