Cốc đo tỷ trọng hãng Biuged BGD296

Cốc đo tỷ trọng hãng Biuged BGD296 được sử dụng để xác định trọng lượng riêng (mật độ) của sản phẩm, không thể thiếu trong kiểm tra chất lượng sản phẩm.