Cốc đo tỷ trọng nén hãng Biuged BGD297

Cốc đo tỷ trọng nén hãng Biuged BGD297 (Pressure Density Cup) kiểm tra tỷ trọng riêng hoặc trọng lượng riêng của mẫu chất lỏng với độ chính xác rất cao.