Dung dịch nhớt chuẩn hãng Biuged

Dung dịch nhớt chuẩn hãng Biuged được sử dụng để hiệu chuẩn lại máy đo độ nhớt, cốc đo độ nhớt chính xác. Mỗi 1 dung dịch sẽ có 1 giá trị độ nhớt nhất định.