Máy đo độ nhớt Krebs

Máy đo độ nhớt Krebs được sử dụng để đo độ nhớt của các mẫu vật liệu phủ như sơn, vecni với giá trị độ nhớt là KU. Máy đo độ nhớt đơn giản, dễ sử dụng. Đạt các tiêu chuẩn ASTM D562, JIS K5600 về kiểm tra độ nhớt chất lỏng.