Máy đo độ lưu biến CAP 2000+

Máy đo độ lưu biến CAP 2000+ là máy đo độ nhớt nhỏ gọn, đo độ nhớt nhanh chóng, dễ dàng và sử dụng chủ yếu trong các phòng thí nghiệm hoặc sản xuất. Đặc biệt máy đo độ lưu biến CAP 2000+ còn được tích hợp với đầu dò nhiệt độ để kiểm soát nhiệt độ chính xác khi đo. Máy đo độ lưu biến CAP 2000+ của hãng Brookfield đáp ứng được tiêu chuẩn ASTM D487, ISO 2884 và BS 3900.