Tấm cao su áp cao dùng cho máy bắn bục

Tấm cao su áp cao dùng cho máy bắn bục được sử dụng với thang lực từ 6-75kgf/cm2. Tấm cao su sẽ được thay thế mới sau vài lần sử dụng đảm bảo độ chính xác.