Tấm cao su áp thấp dùng cho máy bắn bục

Tấm cao su áp thấp được dùng cho máy bắn bục giấy và carton có thang đo lực từ 0-10 kgf/cm2. Tấm cao su áp thấp này sẽ được thay mới sau vài lần sử dụng