Kính hiển vi 3 mắt 86.041

Kính hiển vi 3 mắt 86.041 tiện lợi sử dụng. Chất lượng công nghệ tiên tiến của Hà Lan với giá thành rất rẻ. Phục vụ tốt cho sử dụng trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu