Điện cực đo pH Eutech

Điện cực đo pH của hãng Eutech dùng được cho cả hãng khác với các dạng máy đo cầm tay, để bàn. Điện cực đo pH Eutech bao gồm điện cực thủy tinh, nhựa, đặc biệt, đo pH kèm nhiệt độ.