Máy đo oxy hòa tan Eutech DO 300

Máy đo oxy hòa tan Eutech DO 300 cầm tay đo được oxy hòa tan, nhiệt độ, độ mặn và áp suất. Tự động tắt kết quả sau 20 phút không sử dụng để tiết kiệm pin. Máy sử dụng chất liệu IP67 chống thấm nước và chống bụi.