Dung dịch chuẩn Horiba

Dung dịch chuẩn dùng để chuẩn lại độ chính xác cho dòng bút đo LAQUAtwin của hãng Horiba – Nhật Bản. Dung dịch chuẩn bao gồm dung dịch chuẩn pH, dung dịch chuẩn độ dẫn, dung dịch chuẩn độ mặn, dung dịch chuẩn ion Na+, dung dịch chuẩn ion K+, Dung dịch chuẩn ion Ca2+, Dung dịch chuẩn ion No3-