Máy đo đa chỉ tiêu Horiba D-74A-S

Máy đo đa chỉ tiêu Horiba D-74A-S sử dụng chức năng đo 2 kênh đo được các thông số pH, mV, độ dẫn, điện trở, độ mặn và tổng chất rắn hòa tan. Với độ chính xác cực cao 0.01. Máy lưu tới 1000 dữ liệu đo.